akomodowany


akomodowany
[акомодовани]
adj
акомодований

Słownik polsko-ukraiński. 2014.